Home Composers Discs Works 1630  
Classical CD Collection :: details of CD #1630  
BACH - Cantatas BWV 83, 82, 125 & 200 - dir. Gardiner
BACH
Cantatas BWV 83, 82, 125 & 200
dir. Gardiner
DG Archiv 463 585-2 DDD  [68:59]
Added: 23 December 2005       
fair 
1629 1630 1631
 Works:

     BACH, Johann Sebastian  (1685 - 1750)
  [01]   Kantate "Erfreute Zeit im neuen ..." BWV 83  dir. Gardiner   17:37 
  [06]   Kantate "Ich habe genug" BWV 82  dir. Gardiner   23:39 
  [11]   Kantate "Mit Fried und Freud.." BWV 125  dir. Gardiner   23:29 
  [17]   Aria "Bekennen will ich seinen Namen" BWV 200  dir. Gardiner   4:14 
2023 © paulF